Thursday, January 7, 2010

Rndu Bhai :(

Grrr , rndu The Gagaps bhai :(
Lme dah ta beroperasi .
Hehehhh .

Weyh apiz !
Rndu kawww !
Pndah ta gtw .
Grrrrr .

Nwy , tady Atir , Nad n ak nyanyi lam cls .
Hahah , BAKA !
Cm org gyler kud .
Rosak lagu !
Plg bes lagu dodoi anak .
Bhahahah xD
Atir ske ahhh .

Comell je dowh dy gelak .
:))0 budak comell: